Links

Heeft u vragen over specifieke onderwerpen dan kunt u ook navraag doen bij een vereniging voor dat onderwerp. Voor vragen over beeldrecht kunt u bijvoorbeeld kijken bij Pictoright (www.pictoright.nl).

U kunt bij onder meer de Fotografen Federatie (www.fotografenfederatie.nl) informatie inwinnen over foto's en rechten van fotografen.

Voor vragen over hergebruik van uw eigen werk waar u (nog) geen uitgever voor heeft gevonden, dan kunt u ook bij de betreffende (vak- of belangen) vereniging terecht. U kunt hierbij denken aan de Vereniging van schrijvers en vertalers (www.schrijversenvertalers.nl) of de Nederlandse Vereniging van journalisten (www.nvj.nl).

.