Toneel- en verfilmingsrechten

Indien u een voorstelling, film of documentaire op basis van een van onze uitgaven wilt maken, dan dient u een goed gedocumenteerd plan in te dienen. Voor vertaalde werken moeten de rechten worden geregeld met de buitenlandse auteur en/of diens rechtmatige vertegenwoordiger. Indien die rechten worden verkregen en u wenst de Nederlandse vertaling van het betreffende werk te gebruiken, dan kunt u met ons contact opnemen voor het regelen van het gebruik van de betreffende vertaling. Wilt u gebruik maken van bemiddeling van onze uitgeverij om de buitenlandse rechten te verkrijgen, dan dient u een verzoek en een gedocumenteerd plan in het Engels in te dienen. Onze uitgeverij brengt administratie- en bemiddelingskosten in rekening. Uw plan kunt u, ruim voor de geplande première, inzenden aan info@meulenhoff.nl t.a.v. afdeling rechten.

.