Ongeoorloofd gebruik

Onze uitgeverij heeft een overeenkomst gesloten met stichting BREIN, die ongeoorloofd gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk opspoort en aanpakt.

Per 1 januari heeft Meulenhoff Boekerij een bedrijf in dienst genomen dat ongeoorloofd gebruik van werken van onze auteurs voor ons opspoort. Geconstateerd inbreuk op het auteursrecht zal aan stichting BREIN worden gemeld en aangepakt.

Het is bij wet toegestaan om voor privégebruik (delen van) een werk bijvoorbeeld voor te lezen of in een groter formaat te kopiëren. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om dit vervolgens te verveelvoudigen en/of openbaar te maken. Hiervoor is vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever nodig. Mocht u eenzelfde tekst en/of bewerking op een andere plaats aantreffen dan betekent dat niet dat u daarom ook zonder toestemming vooraf auteursrechtelijk beschermd werk openbaar kunt maken.

De auteur, eventuele vertaler en andere rechthebbenden worden geschaad in hun rechten en inkomsten bij ongeoorloofde verspreiding van (bewerkingen van) hun werk. Wij vragen u om uw begrip en raden u aan om bij twijfel wat wel en niet is toegestaan altijd contact op te nemen, zodat wederzijdse onaangename verrassingen voorkomen kunnen worden.

.