Citaatrecht

Indien u een beroep wilt doen op het citaatrecht, dan dient u zorgvuldigheid te betrachten en in ieder geval alle onderstaande regels in acht te nemen. Indien u hieraan niet kunt voldoen, kunt u geen beroep doen op citaatrecht.

  • - De bron (titel oorspronkelijke uitgave, jaartal, uitgeversnaam) en de naam van de schrijver dienen correct te worden vermeld.
  • - Het citaat moet in relatie staan met het werk waarin het is opgenomen en relevant zijn.
  • - Het citaat dient letterlijk en ongewijzigd te worden opgenomen.
  • - Het citaat mag niet uit zijn verband worden gerukt of in een andere context geplaatst.
  • - Het citaat mag niet meer dan enkele regels betreffen en slechts een klein deel uitmaken van het geheel waarop het citaat betrekking heeft.

Het gebruik van een gedicht, kort verhaal, foto of illustratie valt in principe niet onder het citaatrecht.

.