Best of Romance lezersevent

woensdag 29 maart 2017 / Afkomstig van Boekerij
Best of Romance lezersevent

Zaterdag 25 maart waren hier 80 Best of Romance-lezeressen op de uitgeverij voor ons allereerste lezersevent!

Sarah Jio werd geïnterviewd door Carla de Jong en uitgeefster Maaike Le Noble gaf een presentatie geflankeerd door Michelle Visser, Marieke Woudstra, Petra Vollinga en Charlotte de Monchy.

Er werd afgesloten met een boekenmarkt en een borrel in de tuin waarop de lezeressen nog verder konden kletsen met onze auteurs.

Meer lezen over dit lezersevent? Hieronder vind je een aantal verslagen over deze gezellige dag:

.